Tringa-kobbe.JPG
Sjötaxi

Personantal: max 5 gäster

Marschfart: 21 knop 

Pris: 40€ + 4,5€/Nm inkl. moms. 10%

Väntetid: 40€/h inkl. moms. 10%

Sjötransport: transport utan personer och bogseringar 136,40€/h inkl. moms. 24%

Betalning: med kort eller faktura

 

Från våren 2021 kör vi med en Ce-B klassad Minor 25 WR.​