Sjötaxi

Personantal: max 5 personer

Marschfart: 25 knop 

Pris: 160€/h inkl. moms. 10%

Eller: 40€ + 6,5€/Nm inkl. moms. 10%

Väntetid: 60€/h inkl. moms. 10%, efter den första hela timmen

Sjötransport: transport utan personer och bogseringar 180€/h inkl. moms. 24%

 

Sedan sommaren 2019 kör vi med en ny Alukin hytt båt, läs mera här.​

 

 

Korpo, Finland / +358 (0)44-5830697 / peter@bhavaindustries.com / © Oy Bhava Industries Ab / www.taxipelago.com